Stoïcijnse apatheia: sleutel tot succes

Stoïcijnse apatheia: sleutel tot succes

Ervaar jij veel chaos, spanning of negativiteit? Zie je jouw succes achteruitgaan door piekergedachten of faalangst? Verlang je ernaar om bevrijd te worden van dit alles en een leven te leiden in rust? Leef dan voortaan volgens het stoïcijnse apatheia: een doeltreffende sleutel tot succes.

Wat is apatheia?

Apatheia vindt zijn oorsprong in de Stoa. Deze filosofie ontstond zo’n 300 jaar v. Chr. in Griekenland. Haar beoefenaars streefden naar stabiliteit en onverstoorbaarheid in elke situatie.

Onverstoorbaar in iedere situatie

Apatheia is een stoïcijnse manier van leven waarbij men zich niet zomaar laat meeslepen door de gebeurtenissen van elke dag. Doorheen ons leven maken we immers talrijke gebeurtenissen mee. Sommige daarvan vinden we vervelend, stresserend of pijnlijk. Een hectische werkdag, een last minute geannuleerde afspraak, een onverwacht overlijden, een onverdiende straf, een pijnlijke belediging … We kunnen op dergelijke gebeurtenissen reageren met boosheid, verdriet of angst. De stoïcijn reageert op iedere gebeurtenis met apatheia: een kalme onverstoorbaarheid waardoor hij nooit van zijn stuk raakt. Deze stoïcijnse mindset vloeit voort uit het stoïcijnse wereldbeeld.

Het stoïcijnse wereldbeeld: noodlot én vrijheid

Volgens de Stoa wordt de wereld gekenmerkt door een bepaalde rationele wetmatigheid. Deze wetmatigheid of Logos bestuurt de gehele werkelijkheid en vertegenwoordigt zodoende een zeker noodlot. Wat er precies allemaal rondom en in je leven gebeurt, heb je dus niet in de hand. Ziek worden, afscheid moeten nemen van een gestorven familielid, je aandelen zien kelderen, dagenlange regenbuien of zonneschijn … Je hebt er geen controle over. Wat echter wel binnen je controlebereik ligt, is de manier waarop je met dit alles besluit om te gaan. Ondanks het aanwezige noodlot beschikt de mens in het stoïcijnse wereldbeeld zodoende toch over een belangrijke portie vrijheid: de vrijheid om te oordelen. In de manier waarop je oordeelt, schuilt een sleutel tot succes.

Apatheia: een stabiele emotionele barometer

Wie apatheia nastreeft, tracht een stabiele toestand te bereiken in zijn of haar emotionele barometer. Een stoïcijn streeft niet zozeer naar onverschilligheid dan wel naar gemoedsrust. Hij verzoent zich met het noodlot en velt louter rationele oordelen. Dergelijke oordelen zijn juist en in overeenstemming met de werkelijkheid. Irrationele oordelen daarentegen zijn onjuist en leveren negatieve emoties op. Als je dus steeds rationeel oordeelt, ga je niet op in dingen waarover je geen controle hebt en produceer je geen negatieve emoties die vervolgens met jou aan de haal gaan. Zo creëer je een continue gemoedsrust die zich nooit laat verstoren.

Wat kan apatheia bijdragen aan jouw levensdoelen?

Is apatheia vandaag nog steeds actueel of is dit gedachtegoed na meer dan 2300 jaar ondertussen achterhaald? Kan het nastreven van deze stoïcijnse levenswandel een sleutel tot succes en geluk vormen?

De actualiteit van apatheia anno 2022

Hoewel er vandaag de dag misschien verschillende meningen bestaan over de stoïcijnse overtuiging van een sturend noodlot, vormt apatheia nog steeds een uitermate interessante sleutel tot succes. Het menselijk bestaan wordt immers nog altijd gekenmerkt door voor- en tegenspoed, en maar al te vaak laten we ons meeslepen door onze negatieve waardeoordelen van wat ons overkomt. Dat heeft een grote invloed op ons zakenleven, ons gezinsleven en ons privéleven. Er ontstaat chaos in ons hoofd, we vergeten te genieten van de mooie dingen, we zien het niet meer zitten en we staren ons blind op onze tegenslagen. En precies omdat we ziekte, lijden, zonneschijn en de beurs niet in de hand hebben, kunnen we onze situatie niet echt veranderen. Hier snelt de stoïcijn ons tegemoet.

Hoe apatheia jouw sleutel tot succes vormt

“Ho even, halt”, zegt de stoïcijn ons. Hij schudt zijn hoofd niet en uit geen langgerekte zucht, maar wijst ons met kalme onverstoorbaarheid op onze moedeloosheid of agitatie. “Al gehoord van apatheia?” Dat is de ware sleutel tot succes. Wat voor nut heeft het om je druk te maken om zaken waarover je geen controle hebt en gebeurtenissen die je niet kan veranderen? Richt je aandacht liever op wat wél binnen je bereik ligt en denk na over je reactie. Wil jij een succesvol zakenman of -vrouw zijn? Droom je van mindful ouderschap? Verlang je ernaar om niet langer bij iedere tegenslag in tranen uit te barsten of bij elke onvoorziene gebeurtenis ongelooflijk zenuwachtig te worden? Laat je dan niet meeslepen door negatieve emoties, maar bedenk iedere keer opnieuw welke positieve acties je kan ondernemen. Streef in je reactie voortdurend naar een stabiele emotionele barometer.

Bron: http://stoicijnse.blogspot.com/2019/03/stoicijnse-gevoelens.html